Brachiosaurus

Základní informace

Výška: 9-13 metrů
Délka: 18-21 metrů
Hmotnost: 30-60 tun
Období: svrchní jura (před 154-150 miliony let)
Naleziště: Severní Amerika
Potrava: rostliny

Brachiosaurus patří do skupiny býložravých dinosaurů zvaných sauropodi. Jejich typickými znaky jsou dlouhý krk a obří rozměry. Známý je pouze jediný druh, Brachiosaurus altithorax, jehož jméno v překladu znamená ramenatý ještěr s hlubokým hrudníkem. Popsán byl americkým paleontologem Elmerem S. Riggsem v roce 1903.

Charakteristika

Jako většina sauropodů měl i brachiosaurus poměrně malou hlavu v poměru k svému tělu. Ta se nacházela na konci dlouhého mírně esovitě prohnutého krku tvořeného 13 krčními obratli. V jeho tlamě se nacházelo kolem 50 kolíkům podobných zubů, kterými strhával potravu z větví stromů jako hráběmi.

Nozdry měl tento dinosaurus umístěny neobvykle vysoko na hlavě, na jakémsi kostěném hrbolu. Ten jeho hlavě propůjčoval nezaměnitelný vzhled. Podle staré
a dnes už neplatné teorie tomu tak bylo proto, aby se mu lépe dýchalo během pobytu ve vodě, která měla nadnášet jeho ohromné tělo a usnadňovat mu pohyb. Podle současných poznatků by však něco takového bylo pro tak velké zvíře nebezpečné, protože by tlak vody mohl poškodit jeho vnitřní orgány. Podle jiných teorií mohly takto umístěné nozdry usnadňovat dýchání během přijímání potravy nebo mohly naznačovat přítomnost malého chobotu, kterým si dinosaurus podával potravu přímo do úst.

Čtyři sloupovité nohy podpíraly mohutné tělo zakončené krátkým ocasem. Brachiosauři byli zvláštní tím, že jejich přední nohy byly delší než zadní, což se také promítlo do jejich pojmenování.  

Způsob života

Brachiosaurus obýval severozápad dnešní Severní Ameriky. Krajina této oblasti zahrnovala polopouštní a stepní prostředí s pravidelným střídáním období sucha a dešťů. Spolu s ním zde žili i další dlouhokrcí obří, jako například Apatosaurus a Diplodocus, dále obrněný býložravec Stegosaurus nebo menší a hbitější Dryosaurus. Z dravců se zde vyskytovali například Allosaurus, Ceratosaurus nebo Orintholestes.

Oproti jiným sauropodům byli brachiosauři poměrně málo hojní. Pravděpodobně to souvisí s jejich přizpůsobením se spásání vysokých jehličnanů, zatímco ostatní jeho příbuzní se živili nižšími stromy, keři a jinými rostlinami.

Brachiosaurovou jedinou obranou proti dravcům byla jeho velikost. Mladí jedinci proto během dospívání procházeli obdobím zrychleného růstu. Plně vzrostlý jedinec neměl kromě nemocí přirozeného nepřítele, který by mu mohl ublížit.

V populární kultuře

Tohoto býložravce zřejmě nejvíc proslavil kultovní film amerického režiséra Stevena Spielberga s názvem Jurský park z roku 1993. Je to první dinosaurus, se kterým se hlavní postavy během návštěvy parku setkají. Ačkoliv je ve filmu schopný postavit se na zadní nohy, aby dosáhl na vyšší větve stromu, skutečnému brachiosaurovi by takový kousek jeho tělesná stavba nedovolila předvést. Také nebyl schopný přežvykovat potravu. Místo toho polykal kameny, které se označují jako gastrolity. Ty se v jeho žaludku o sebe třely a pomáhaly tak rozmělnit potravu pro snadnější trávení.

Dalšími známými brachiosaury jsou Baylene z filmu Dinosaurus (2000) od  Walta Disneyho nebo Paula z filmové trilogie Prahysterie! (1993-1995).

Objevil se také v dokumentární sérii televize BBC Putování s dinosaury (1999).

- Alpharaptor

Doporučené produkty10