Čínský dinosaurus měl odlišnou stavbu přední končetiny než jeho příbuzní

Nový rod a druh dravého opeřeného dinosaura ze skupiny maniraptorů byl ohlášen z lokality Pigeon Hill (Holubí vrch) v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. Dostal jméno Migmanychion laiyang, což v překladu znamená "směsice drápů."

Maniraptoři jsou skupina dinosaurů, která zahrnuje ptáky a jim příbuzné skupiny dinosaurů. Patří sem například srpodrápí dromaeosauři, oviraptoři, nebo therizinosauři s obrovskými drápy na předních končetinách. Většina z nich měla tělo kryté peřím nebo jeho obdobou. Poprvé se objevili během obodobí jury před 166 miliony let, avšak velké vymírání na konci křídy o 100 milionů let později přežili pouze ptáci.

Migmanychion žil během spodní křídy před 121 milony let. Jeho nález sestával z neúplné kostry tvořené částí levého předlkotí, úlomků žeber a kompletní kostry ruky. Ta se nepodobala stavbou žádnému známému dravému dinosaurovi. Je proto možné, že tento dinosaurus patří do zcela nové samostatné skupiny. Určité prvky stavby však nasvědčují možné příbuznosti s therizinosaurem druhu Fukuivenator paradoxus z japonských ostrovů. Ze skutečnosti, že stavba jeho přední končetiny nese určité znaky s vývojově odvozenějšími therizinosaury a oviraptory lez vyčíst, že migmanychion v rámci příbuzenských vztahů s ptáky platil za jakéhosi velmi vzdáleného bratrance, než přímého příbuzného. Přesto je tento nález velice významný z hlediska zkoumání rozmanitosti maniraptorů, z níž do dnešní doby přežila pouze jediná vývovjová větev.

Zdroj obrázku: wikipedia.org