Dinosauří objev v čínské restauraci

Nečekaný nález ohlásil návštěvník restaurace v čínském městě Le-šan v provincii Sečuán. Během čekání na jídlo si totiž všiml na nádvoří zmíněného podniku okrouhlých prohlubní s pravidelnými rozestupy, které mu nepřipadaly jen tak obyčejné.

Přivolaní paleontologové zjistili, že se jedná o zkamenělé dinosauří stopy o velikosti 50 až 60 cm. Zanechala je zde před přibližně 100 miliony let skupina sauropodů, čtyřnohých býložravých dinosaurů s dlouhými krky a ocasy. Podle velikosti stop a srovnání s kosterními pozůstatky vědci odhadli, že mohli mít na délku kolem 10 metrů. Vzdálenost jednotlivých stop také ukázala, že navzdory své velikosti se tito obři pohybovali poměrně malými krůčky a rychlostí pouhých 2 kilometrů za hodinu.

Zvláštních prohlubní si lidé poprvé všimli už v 50. letech, avšak tehdejší majitel domu je nechal zakrýt, aby se po nádvoří lépe chodilo. Současný majitel dům přestavěl na zahradní restauraci, během čehož došlo k jejich opětovnému odkrytí, ale i tak jim nikdo nevěnoval pozornost až do poloviny roku 2022.

Jelikož donedávna nebyly z této oblasti známy žádné nálezy dinosauřích zkamenělin, považují paleontologové objev stop za důležitý, protože jim poskytuje velmi cenné informace o tom, jaké druhy se v okolí vyskytovaly. Zároveň se zde ukazuje skutečnost, že je důležité, abychom byli zvídaví a všímali si svého okolí. Možná se tak jednou i vám podaří učinit objev na zcela nezvyklém místě.

Zdroj obrázku: earth.com