Microraptor mohl lovit podobně jako dnešní sokoli

Microraptor byl druh malého opeřeného dinosaura, který žil v období křídy na území dnešní Číny. Dosahoval velikosti vrány a je znám z množství dokonale zachovalých zakamenělin, které obsahují také otisky peří a kůže. Jejich zkoumáním bylo zjištěno, že peří mělo za života tmavou barvu s kovovými odlesky. Někdy je označován také jako čytřkřídlý dinosaurus, kvůli dlouhým perům - letkám - které se nacházely jak na horních, tak i dolních končetinách. Ačkoliv by se dalo říct, že měl pár křídel navíc, svými letovými schopnostmi by se nejspíš nedokázal vyrovnat dnešním opeřencům, se kterými byl blízce příbuzný.

Nedávná studie se zaměřila na nohy tohoto dinosaura, konkrétně na polštářky na spodní straně chodidel, jejichž obdobu mají například také psi a kočky. Jejich vzhled a velikost nasvědčují tomu, že se microraptor mohl vrhat na svou kořist ze vzduchu a chytat ji pařáty. Skutečnost, že se tyto měkké části těla dochovaly, dokáže o životě dinosaura vypovědět mnohem více, než samotná kostra. Vědci srovnali microraptorovy polštářky s 36 druhy dnes žijících ptáků, kteří používají své nohy k různým účelům. Například draví ptáci mají vyčnívající polštářky pokryté ostrými šupinkami, které jim usnadňují chycení kořisti, zatímco ptáci, kteří běhají nebo kráčejí po zemi, mají polštářky zploštělé. Microraptorovy polštářky, spolu s dalšími znaky nohou, jako například tvar kloubů na prstech a drápy se nejvíce podobají těm u dravých sokolovitých ptáků, kteří jsou schopni svými pařáty chytat kořist ve vzduchu i na zemi.

Přestože ne všichni odborníci považují samotné polštářky za důkaz, že mikroraptor útočil na svoji potravu ze vzduchu, existují další důkazy, které tuto teorii podporují. Patří mezi ně třeba ptačí pozůstatky nalezené v oblasti žaludku jedné ze zkamenělin nebo skutečnost, že byl mikroraptor schopný v omezené míře aktivního letu máváním křídel. Někteří vědci však právě kvůli tomu, že tento dinosaurus nebyl až tak dobrým letcem, tuto teorii zpochybňují avšak ne úplně vylučují. Je tak docela možné, že mohl kombinovat techniky lovu ze vzduchu i ze země a spoléhat se na prvek překvapení při lovu létající, plachtící nebo jiné hůře dostupné kořisti. K vytvoření konkrétnějších závěrů však bude zapotřebí dalšího vyýzkumu. Jednoznačné však je, že nohy hrály při získávání potravy u mikroraptora velmi podstatnou roli.

Zdroj obrázku: wikipedia.org