Nově objevený příbuzný Velociraptora připomíná dnešní vodní ptáky

Vědci objevili v mongolské poušti Gobi pozůstatky masožravého srpodrápého dinosaura, který patřil do příbuzenstva proslulého velociraptora. Zvláštní znaky na jeho kostře však poukazují na to, že žil poněkud netradičním způsobem života.

Nově popsaný dinosaurus dostal jméno Natovenator polydontus, což v překladu znamená plovoucí lovec s mnoha zuby. Jeho objev přináší pohled do zatím málo poznaného života vodních tvorů křídového obodbí. Natovenator se svým vzhledem podobal dnešním kormoránům a terejům, vodním ptákům, kteří dokáží plout na hladině, ale také se také se potápět do hlubin za kořistí, kterou tvoří ryby a další vodní živočichové. Narozdíl od nich měl však místo zobáku tlamu plnou ostrých zubů.

Paleontologům se podařilo odrkýt téměř celou kostru obsahující většinu lebky, krčních a ocasních obratlů a předních a zadních končetin. Především štíhlým aerodynamickým tvarem těla, zploštělým hrudníkem a kostmi končetin, se natovenator víc než suchozemským dinosaurům podobal vodním plazům, jako jsou želvy a krokodýli.

Natovenator žil v období křídy před 72 až 71 miliony let dostahoval délky necelých 50 cm.

Doporučené produkty4