Nový objev mění pohled na vývoj dinosaurů

Vědci z americké Montany nedávno objevili nový druh dinosaura patřícícho k rodu Daspletosaurus. Tento velký masožravec, jehož jméno znamená strašlivý/strach vyvolávající ještěr, žil na území zmíněného státu v období křídy před 76,5 miliony let a patřil do příbuzenstva Tyrannosaura rexe. Doposud byly známy pouze dva druhy tohoto dinosaura, Daspletosaurus torosus (strašlivý svalnatý ještěr) a Daspletosaurus horneri (Hornerův strašlivý ještěr, podle paleontologa Johna Honera). Nejnovější člen této rodiny byl nazván Daspletosaurus wilsoni (Wilsonův strašlivý ještěr, podle svého objevitele Johna Wilsona).

Jako pro většinu tyrannosauridů byla i pro daspletosaura typická velká hlava, dvounohý postoj a drobné přední končetiny. Od 90. let minulého století se vedou debaty, zda byl tento dinosaurus přímým předchůdcem tyrannosaura, avšak kvůli nedostatku dobře zachovalých zakmenělin nemohli vědci učinit jednoznačný závěr. Letošní nález však do celé záležitosti přece jen přinesl trochu světla. Podle znaků na lebce představoval Daspletosaurus wilsoni vývojový mezičlánek mezi oběma dříve objevenými druhy. Měl totiž jak znaky primitivnějších tyranosaurů, jako byly výrazné růžky nad očima, které měl nadpříklad také albertosaurus, tak i znaky vývojově pokročilejších druhů s vysokou oční jamkou a velkými vzduchovými kapsami na lebce, jako u tyranosaura.

Tato zjištění tak uvádějí dosavadní představy o vývoji dinosaurů do zcela nového světla. Podle nich žilo na území Spojených států na konci období křídy ve stejnou dobu velké množství blízce příbuzných druhů, což bylo považováno za znak různrodosti a větvící se evoluce, kdy tyto druhy vzniklé z jednoho společného předka představovaly pro sebe navzájem jakési "bratrance". Se stále se zlepšujícím chápáním umístění jednotlivých dinosauřích druhů na časové ose, které bylo poměrně jasně vymezeno, to však vypadá, že u mnoha dinosauřích druhů zahrnujících například kachnozobé hadrosaury, rohaté ceratopsidy a vzpomínané tyranosaury proběhl mnohem přímočařejší vývoj, kdy se z jednoho druhu vyvinul přímo další. Tento i další nálezy tak dokazují, že linéární evoluce byla u dinosaurů zřejmě mnohem častější, než se původně myslelo.