Pozůstatky pravěké dinosauří dálnice objeveny na Aljašsce

Senzační nález čekal na paleontology na pobřeží amerického státu Aljaška, na nově obejveném nalezišti přezdívaném Coliseum (Koloseum). Zdejší skalnaté útesy totiž obsahují nesčetné množství stop, které zde při svém putování zanechaly různé druhy dinosaurů a dalších živočichů, kteří putovali místní krajinou v období křídy před 69 miliony let. Zároveň je jedná o největší nález stop v této lokalitě

Celý úsek je velký přibližně jako dvě fotbalová hřiště a nacházejí se na něm převážně stopy býložravců různého stáří a velikostí, jako byli kachnozobí hadrosauři a rohatí ceratopsidi, ale také stopy drobných ptáků, malých srpodrápých dravců raptorů a dokonce i stopy dinosaura patřícího mezi tyranosaury. Stopy jsou tak dobře zachovalé, že si lze prohlédnout tvary prstů nohou i otisky kůže chodidel. Mimo to zde vědci odhalili také důkazy o existenci sladkovodních škeblí, různých bezobratlých a zkamenělá pylová zrna, která pomáhají vytvořit lepší představu o vzhledu tehdejší krajiny.

Nejednalo se pouze o jednu vrstvu stop, která byla dílem nějaké ojedinělé nahodilé události, ale o několik vrstev stop vzniklých pravidelnou migrací různých druhů dinosaurů, podobně jako se tomu děje v současnosti v Africe při migraci pakoní. V dávných dobách tvořil tuto oblast bahnitý písčitý břeh velkého sladkovodního jezera nebo záplavové nížiny, který byl ideální pro zachování stop. Jednalo se o součást většího říčního systému s jezírky rozesetými po celém okolí. Podnebí bylo mnohem teplejší a rostly zde jehičnaté a listnaté stromy, pod nimiž se ukrývaly přesličky a kapradiny.

Tato dinosauří dálnice tak poskytuje unikátní pohled na druhové složení zvířat, rostlin a podobu krajiny na územi Aljašky před necelými 70 miliony let.   

Zdroje obrázků: wikipedia.org a sci.news