Triceratops

Základní informace

Výška: 3 metry
Délka: 8-9 metrů
Hmotnost: 6-12 tun
Období: svrchní křída (před 68-66 miliony let)
Naleziště: Severní Amerika
Potrava: rostliny

Triceratops patří mezi dinosaury označované jako ceratopsidi. Typickým znakem pro většinu zástupců této skupiny jsou rohy a kostěné límce různých tvarů
a velikostí. Jeho rodové jméno v překladu znamená třírohá tvář.

Jsou známé dva druhy triceratopse - Triceratops horridus, jehož jméno znamená strašlivá třírohá tvář a Triceratops prorsus, znamenající dopředu směřující třírohá tvář, což odkazuje na směr růstu malého růžku na nose. Oba druhy byly popsány americkým paleontologem Othnielem Charlesem Marshem v letech 1889 a 1890.

Charakteristika

Nejvýraznějším znakem triceratopse je jeho hlava s širokým kostěným krčním límcem, dvěma dlouhými rohy nad očima a malým růžkem na nose. Přední část tlamy byla bezzubá a připomínala zobák. Za ním se nacházely zuby, které potravu dále zpracovávaly. Tělo zakončené krátkým ocasem podpíraly čtyři končetiny. Přední byly kratší a pětiprsté, zadní o něco delší a pouze se čtyřmi prsty.

Způsob života

Triceratops obýval teplé subtropické prostředí, spolu s dalšími rody dinosaurů, například s příbuzným rodem Torosaurus, kachnozobým Edmontosaurem, tlustolebými dinosaury z rodů Dracorex, Stygimoloch a Pachycephalosaurus nebo masožravým Tyrannosaurem rexem.

Většinu dne strávil spásáním rostlin, mezi které patřily kapradiny, cykasy nebo palmy.

Triceratops patřil mezi nejhojnější býložravce své doby. Ačkoliv bývá často zobrazován jako zvíře žijící ve velkých stádech, neexistují důkazy, které by takové chování potvrzovaly. Pravděpodobně žil v menších skupinách o počtu 5-10 jedinců.

Nálezy kostí se stopami po zubech tyrannosaurů dokazují, že byli součástí potravy těchto dravců. Kromě jedné lebky triceratopse se zahojenými zraněními po útoku tyrannosaura však není průkazné, že mezi těmi to dvěma rody dinosaurů existoval vztah predátora a kořisti.

Navzdory populárním představám triceratops zřejmě nevyužíval své ozdoby hlavy k obraně proti masožravcům ani k soubojům mezi jedinci vlastního druhu. Experiment prokázal, že vzhledem k úhlu, pod kterým rohy vyrůstají z hlavy, by náraz v plné rychlosti do pevné překážky způsobil vážné zlomeniny v obličejové části lebky, které by byly neslučitelné se životem.

Na lebkách triceratopsů nebyly nalezeny ani stopy po zraněních, které by si způsobili navzájem. Jejich rohy a límce, které mohly být za života výrazně pestře zbarvené tak pravděpodobně sloužily pouze k rozlišení vlastního druhu od ostatních dinosaurů, k upoutání pozornosti samic a odstrašení soků během námluv.

V populární kultuře

Tento býložravec se díky svému jedinečnému vzhledu objevil v množství různých médií. Ikonická je například scéna z fantasy filmu Milion let před Kristem (1966), kde bojuje s masožravým ceratosaurem.

Nemohl chybět ani v žádném dílu filmové série Jurský park/Jurský svět (1993-2022). Velká pozornost mu byla věnována ve hře Jurassic Park: The Game (2011), kde se objevila vůdčí samice pojmenovaná Lady Margaret a mládě jménem Bakhita.

Z dětských pořadů se objevil například v seriálu Král dinosaurů (2005) jako Zoubek (Chomp) nebo v sérii Země dinosaurů (1988-2016) jako malá samička Sára (Cera) a její tatínek, pan Trojrožec.

- Alpharaptor

Doporučené produkty12