Úklidová služba v dinosauřích hnízdech

Členovci a obratlovci patří mezi nejčastější skupiny živočichů, které fosilizují. U členovců je to dáno pevnou vnější kostrou připomínající brnění, zatímco obratlovci mají tělo vyztuženo pevnými kostmi zevnitř. Nálezy, které zachycují vztahy mezi oběma skupinami jsou extrémně vzácné. Nicméně se jeden takový podařilo učinit v lokalitě San Just v severovýchodním Španělsku. Zde nalezený jantar z období spodní křídy starý 105 milionů let totiž obsahoval zachované dinosauří peří, na kterém si pochutnávaly hymzí larvy.

Peří, podobně jako vlasy, je typ tělesného pokryvu, který je tvořen pevnou a odolnou bílkovinou zvanou keratin. Navzdory tomtuo bohatému zdroji živin se jen málo druhů členovců vyvinulo tak, aby dokázalo keratin strávit. Ti, kteří to dokáží, mohou svému opeřenému hostiteli škodit, v případě, že se živí peřím stále držícím na jeho těle. Naopak ti, kteří se živí vypadaným peřím svého hostitele, mu vlastně pomáhají, jelikož tak udržují jeho hnízdo v čistotě.

Larvy nalezené v jantaru patřili do příbuzenstva dnes žijících brouků známých jako kožojedi, nazývaných také jako muzejíní brouci. Živí se odumřelou kůží a bývají postrachy nedostatečně ošetřených muzejních sbírek. Zároveň se v muzejnictví využívají k čištění zvířecích kostí. V přírodě se jejich larvy běžně zdržují v hnízdech živočichů, kde se živí zbytky kůže, chlupy a peřím.

Vědci dokázali určit, že pero uchované v jantaru dinosaurovi vypadlo, jelikož se na něm nacházela vlákna hub. Zároveň to muselo být někde blízko stromu, ze kterého vytékala pryskyřice. Ta zalila pero i s larvami a po čase se změnila v jantar. Zmínění členovci zřejmě patřili k prospěšnějšímu druhu, který se neživil přímo na těle dinosaura. Nasvědčuje tomu skutečnost, že nebyli porostlí krátkými drsnými štětinami, které dokáží podráždit kůži hostitelského zvířete a pěkně mu tím znepříjemnit život.

Tento úžasný nález zamrzlý v čase je tak jedinečným nahlédnutím do vztahů mezi dvěma odlišnými skupinami živočichů, jejichž obdobu můžeme nalézt i v současnosti mezi potomky těchto brouků a ptáky.

Zdroj obrázku: sci.news