V Texasu byl objeven nový druh kachnozobého dinosaura

Paleontologové v zemi kovbojů, americkém státě Texas před nedávnem objevili čelist dosud neznámého rodu a druhu dinosaura. Patřil mezi hadrosaury, býložravé dinosaury, kteří se během období křídy obývali Evropu, Asii a Severní Ameriku. Zjednodušeně někdy bývají nazýváni jako kachnozobí dinosauři, kvůli svým zploštělým tlamám, které připomínaly kachní zobáky. Některé druhy měly navíc na hlavách zvláštní hřebeny. Ty zřejmě sloužily k rozpoznání mezi ostatními druhy, ale především k zesílení zvuků, které vydávali a ty tak mohly být slyšet na velké vzdálenosti.

Nově objevený druh dostal jméno Malefica deckerti [malefika dekreti]. Rodové jméno je odvozeno od místa nálezu, kterým byl kaňon Bruja [brucha] v národním parku Big Bend v severozápadním Texasu. Bruja znamená ve španělštině čarodějnice, stejně jako malefica v latině. Druhové jméno zase odkazuje na objeviltele kosti a bývalého ředitele zmíněného národního parku, Franka Deckreta.

Tento dinosaurus je už třetím popsaným hadrosaurem z této lokality. Žil ke konci posledního období druhohor, křídy, mezi 75 a 72 miliony let a dostahoval délky kolem 5 metrů. Podle znaků na dochované čelisti vědci zjistili, že se jeho vývojová větev odštěpila relativně brzy od zbytku hadrosaurů a nepatřil tak do příbuzenstva mnohem známějších rodů, jako jsou například Parasaurolophus, Corythosaurus nebo Edmontosaurus. Přesto však tento nález přináší zajímavý pohled na to, jak rozvětvenou a různorodou skupinou hadrosauři byli.