V Thajsku byl objeven jeden z nejstarších jihoasijských rychlonohých dinosaurů

Většina z nás si Thajsko spojí s dovolenou u moře nebo s výlety za památkami. Málokdo však tuší, že je také významným paleontologickým nalezištěm, které přineslo důkaz o existenci jednoho z nejstarších rychlonohých ptakopánvých dinosaurů na území Jižní Asie. Dostal jméno Minimocursor phunoiensis.

Minimocursor [minimokursor] ("malý běžec") byl druhem malého dvounohého býložravého dinosaura patřícího do skupiny Neornitischia, kterým se kvůli jejich vzhledu a rychlému pohybu přezdívalo "gazely druhohor". Vyznačovali se realitvně malým vzrůstem, kulatou hlavou zakončenou zobákem a dlouhým ocasem, který jim pomáhal vyvažovat tělo při rychlém běhu a změnách směrů. Často jejich jedinou obranou před dravci. K běhu jim sloužily silné čtyřprsté zadní nohy, s palcem, který se nedotýkal země. Přední končetiny byly kratší a pětiprsté. Minimocursor žil v období svrchní jury před přibližně 160 až 145 miliony let a dosahoval délky pouhých 50 centimetrů. Znaky na jeho kostře prozradily, že se jednalo o přechodnou formu mezi jurskými a křídovými zástupci této skupiny dinosaurů.

Téměr kompletní kostra minimocursora patří mezi nejzachovalejší nálezy z této oblasti. Chybí pouze horní část lebky, dlouhé kosti předních končetin a ocas. Lokalita, ve které byla nalezena je známa nebývale dobře zachovalými zkamenělinami druhů, často i s kompletní kostrou. Momentálně se pracuje na opatrném odstranění horniny, ve které je kostra uvězněna, včetně dalšího jedince s kompletnější lebkou. Tento objev přínáší důležitý vhled do druhové rozmanitosti vývoje dinosaurů v Jižní Asii na přelomu období jury a křídy.