Vědci objevili 256 zkamenělých titanosauřích vajec

Senzační nález ohlásili paleontologové z údolí indické řeky Narmada. Objevili zde totiž 92 zkamenělých snůšek o celkovém počtu 256 vajec, která patřila titanosaurům, dlouhokrkým býložravým dinosaurům.

Nalezená vejce dosahovala průměru 15-17 cm, což je přibližně velikost jídelního talíře. Dinosauři, kteří je nakladli, žili v posledním obodobí druhohor zvaném křída.

Podle různých znaků, jako jsou například velikost a tvar skořápky, vědci určili, že vejce patří do dvou hlavních skupin, které se dále dělí na šest samostatných druhů. Vejce, podobně jako třeba stopy, nelze ve většině případů s určitostí přiřadit konkrétnímu druhu dinosaura, ale pouze do příbuzenské skupiny. Proto často mívají vlastní vědecké názvy odlišné od jejich původců.

Velká rozmanitost druhů vajec poukazuje na stejně velkou rozmanitost druhů titanosaurů žijících na území Indie, která však zatím není zastoupena v počtu nalezených zkamenělin těchto dinosaurů, pouze jejich vajec.

Podle rozmístění hnízd paleonotlogové usoudili, že tito dinosauři kladli a zahrabávali svá vejce do mělkých jam, podobně jako krokodýli, kteří jsou jejich nejbližšími příbuznými. Zároveň podle dalších indícii titanosauři zřejmě snášeli své snůšky po menších várkách, jako to dělají ptáci. S jejich opeřenými bratranci je pojí ještě jeden znak, a to skutečnost, že přítomnost velkého množství hnízd na jednom místě nasvědčuje vytváření hnízdních kolonií. Podle vzájmené blízkosti jednotlivých hnízd, mezi nimiž by se tak obrovská zvířata jen těžko pohybovala, to však vypadá, že samice po vzoru mořských želv své snůšky opouštěly a čerstvě vylíhnutí titanosauříci se museli o sebe odmalička starat sami.

Nález těchto hnízd přináší unikátní pohled do života jedněch z největších živočichů, kteří kdy kráčeli po této planetě na konci období jejich vlády.

Dinosaurům ze skupiny titanosaurů je také věnována kapitola naší dobrodružné knihy Kubíkova dobrodružství na Dinoostrově.