Velociraptor

Základní informace

Výška: 50 centimetrů
Délka: 2 metry
Hmotnost: 15-20 kilogramů
Období: svrchní křída (před 75-71 miliony let)
Naleziště: Mongolsko a Čína
Potrava: maso

Velociraptor je pravděpodobně nejznámější představitel takzvaných srpodrápých dinosaurů souhrnně označovaných jako dromaeosauři nebo raptoři.
Jeho rodové jméno v překladu znamená rychlý lupič, poukazující na jeho mrštnost při lovu kořisti.

Známé jsou dva druhy tohoto dinosaura. Prvním z nich je Velociraptor mongoliensis, jehož druhové jméno odkazuje na Mongolsko, stát, ve kterém byly jeho pozůstatky poprvé nalezeny. Popsán byl v roce 1924 americkým paleontologem Henrym Fairfieldem Osbronem.

Druhým je Velociraptor osmolskae pojmenovaný na počest slavné polské paleontoložky a odbornice na mongolské dinosaury, Halzsky Osmólské.
Popsán byl v roce 2008 belgickým paleontologem Pascalem Godefroitem.

Charakteristika

Velociraptor byl malý lehce stavěný dravý dinosaurus. Svými rozměry by se dal velikostně přirovnat ke kohoutovi nebo krocanovi. Jeho hlava byla úzká
a protáhlá. V tlamě se nacházelo 26-28 zubů.

Přední končetiny byly tříprsté a obrácené dlaněmi k sobě. Na zkamenělých kostech velociraptorova předloktí byly objeveny hrbolky podobné těm, které mají dnešní ptáci a na které se za jejich života uchycuje peří. To nasvědčuje tomu, že přední končetiny tohoto dinosaura byly opeřené a připomínaly ptačí křídla.
Peřím byl zřejmě pokrytý i zbytek jeho těla.

Dlouhý ocas sloužil k vyvažování těla a fungoval jako kormidlo při rychlém běhu a prudkých změnách směru.

Nohy byly čtyřprsté, ale pouze třetí a čtvrtý prst sloužily k chůzi, zatímco na druhém prstu se nacházel velký srpovitě zahnutý dráp zvednutý vysoko nad zem.

Způsob života

Oblast, kterou  velociraptor obýval, se skládala především z pouštního prostředí písečných dun, občasných oáz a na dešti závislých vodních toků.
Dalšími rody dinosaurů, kteří zde také žili, byli například obrněný býložravec Pinacosaurus, tlustolebý Prenocephale, všežravý Oviraptor nebo menší bezrohý příbuzný severoamerického triceratopse, Protoceratops.

Velociraptor se pravděpodobně živil vším, co dokázal do svých ozubených čelistí chytit. Mohlo se jednat o malé savce a plazy, mláďata jiných dinosaurů, nepohrdl však ani mršinami. V roce 1971 byl zdokumentován slavný nález souboje velociraptora s protoceratopsem. Bojující dinosauři nejspíš zahynuli v písečné bouři, nebo když je zavalila písečná duna.

U větší kořisti, jako byl právě zmíněný protoceratops, používal velociraptor zvláštní techniku lovu. Srpovitými drápy na nohách se pokoušel udržet na zádech kořisti, zatímco opeřenými předními končetinami udržoval rovnováhu, aby tlamou mohl zasadit smrtící úder.

Nález velociraptoří lebky se stopami po zubech jiného velociraptora dokazuje, že tito dinosauři bojovali i mezi sebou. Poraněné zvíře zřejmě zahynulo na následky zranění.

V populární kultuře

Spolu s tyranosaurem patří velociraptor mezi nejznámější dravé dinosaury. Nejvíc je proslavily romány Jurský park a Ztracený svět: Jurský park amerického spisovatele Michaela Crichtona, které později v letech 1993 a 1997 zfilmoval americký režisér Steven Spielberg.

Románoví a filmoví velociraptoři se však velmi liší od svých skutečných protějšků. Je to dáno tím, že se jedná o velociraptorova většího severoamerického příbuzného, deinonycha, který byl v době sepsání prvního románu řazen právě do rodu Velociraptor. Ačkoliv zde mají podobu vysoce inteligentních a ve skupinách žijících zabijáků, v současné době neexistují důkazy, které by takové chování potvrdily. Tyto verze velociraptorů také postrádají peří, protože nálezy potvrzující jeho přítomnost pocházejí až z pozdější doby.

Mezi nejznámější jedince této filmové série patří čtveřice raptořích samic Blue, Charlie, Delta a Echo. Objevily se ve filmech Jurský svět (2015), Jurský svět: Zánik říše (2018) a v první řadě animovaného seriálu Jurský svět: Křídový kemp (2020). Velociraptoří DNA je také součástí dinosauřích hybridů Indomina rexe
a Indoraptora.

Dále se velociraptor objevil například v seriálech Ztracený svět a Pravěk útočí, herních sériích Tomb Raider, Dino Crisis a Turok nebo ve speciální epizodě dokumentu Putování s dinosaury s názvem Obří Dráp a v epizodě dokumentu Planeta dinosaurů, Cesta Bílé Špičky.

- Alpharaptor

Doporučené produkty1