Záhadný býložravý dinosaurus žil v dobách velkých změn

Jako šťastnou shodu náhod popsali paleontologové nález pozůstatků drobného býložravého dinosaura patřícího do mezi iguanodony v souvrství Cedar Mountain (v překladu Cedrová hora) na území amerického státu Utah. Dostal jméno Iani smithi podle římského boha změn a proměn Januse, jelikož žil v době, kdy docházelo k výskytu nových a zanikání starších skupin dinosaurů.

Iguanodoni byla rozmanitá skupina dvounohých i čtyřnohých býložravých dinosaurů rozšířených po celém světě. Poprvé se objevili během střední jury před 164 miliony let a vyhynuli na konci křídy před 66 milony let spolu s ostatními neptačími dinosaury. Pro některé druhy byl typický kostěný trn na palci předních končetin, který zřejmě mohl sloužit k obraně nebo vyrývání kořenů a hlíz ze země. Mezi nejznámější představitele patří jmenovec skupiny, iguanodon - jeden z vůbec prvních popsaných dinosaurů, drobný rychlý dryosaurus nebo zvláštní ouranosaurus s dlouhými obratlovými trny, které zřejmě tvořily základ pro hřbetní plachtu fungující jako výměník tepla nebo podpíraly tukový hrb, ze kterého dinosaurus čerpal živiny, podobně jako dnešní velbloudi a bizoni.

Pozůstatky ianiho tvoří téměř kompletní lebka se silnými čelistmi, které mu umožňovaly žvýkat velice tuhou rostlinnou potravu, část páteře a končetin. Už dříve měli vědci tušení, že se kdysi podobný dinosaurus v daném území vyskytoval podle ojedionělých nálezů zkamenělých zubů, nebyli si však jistí, jakému druhu patřily. Jednalo se o relativně malého, přibližně 3 metry dlouhého dinosaura. Žil v období svrchní křídy, před přibližně 99,5 milony let. Za jeho života procházelo prostředí, ve kterém se vyskytoval, velkými změnami. Měnily se ekosystémy i skladba druhů, které je tvořily. Zvýšená hladina oxidu uhličitého v atmosféře měla za následek oteplení planety a zvýšení hladiny moří, čímž se zmenšovala plocha souše. Na obou pólech rostly deštné pralesy. Na území Severní Ameriky začalo ubývat dlouhokrkých sauropodů a spolu s nimi také dravých alosaurů. Menší druhy býložravců, jako byli rohatí ceratopsidi a kachnozobí hadrosauři, spolu s opeřenými dravými tyranosaury a oviraptory, si našli cestu do Ameriky přes pevninský most z Asie. A právě zmínění hadrosauři konkurovali iguanodonům, jako byl iani a později je zcela vytlačili a zaplnili jejich místo ekosystému. Iani tak představuje připomínku rušné doby velkých změn, kterou bylo období svrchní křídy.

Zdroj obrázku: wikipedia.org