Zuby křídového mosasaura připomínaly šroubováky

Fosfátové ložisko v africkém Maroku před nedávnem přineslo záhadný objev. Jednalo se o pozůstatky dosud neznámého druhu mosasaura. Kromě úlomku čelisti byly nalezeny také jeho zuby s podivnými hranami, které tak připomínaly hvězdu nebo hlavici křížového šroubováku. To se také odrazilo na jeho pojmenování, Stelladens mysteriosus, což ve volném překladu znamená "záhadný hvězdicový zub".

Mosasauři byli skupinou mořských plazů blízce příbuzných z dnešními varany, kteří brázili oceány na konci druhohor v obodobí křídy mezi 82 až 66 miliony let, kdy následně vyhynuli spolu s neptačími formami dinosaurů. Jejich typickými znaky byl rybovitý tvar těla, protáhlá tlama plná zubů s pevným stiskem, končetiny přeměněné v pádlovité ploutve a ploutví byl vybaven také silný ocas, který používali máváním ze strany na stranu jako kormidlo k změnám směru nebo k okamžitému zrychlení. Největší zástupci této skupiny mohli dosáhnout délky až 12 metrů.

Zmíněný stelladens žil před přibližně 67 miliony let a jeho délka je odhadována na 4 až 8 metrů, tedy více než dvojnásobek délky současných delfínů. Jeho zvláštní zuby vybočují z typické představy o mosasaurech, kteří mají většinou jen dvě ostré čepelovité hrany vpředu a vzadu, zatímco stelladens měl 4 až 6 hran, které se na vrcholu vzájemně křížily. Vědcům se zatím nepodařilo objevit žádného současného ani vyhynulého živočicha s tak zvláštně tvarovanými zuby. Je tak pro ně zároveň záhadou, čím se živil. Byly nízké a široké a jejich špičky byly opotřebované. To naznačovalo, že se musel živit menší kořistí, která byla nějakým způsopbem chráněná. Mezi běžnou potravou mosasaurů patřili amoniti, hlavonožci s pevnou zatočenou schránkou, mořské želvy, velké ryby a dokonce i menší mosasauři. Stelladensovy zuby však byly příliš slabé, než aby si poradily s tvrdými ulitami a krunýři. Mohl se však živit tenkostěnnými amonity, korýši, například kraby nebo kostnatými rybami. Je však možné, že jeho potravu tvořili nějací dosud neznámí živočichové, kteří teprve čekají na své objevení.

Mosasauři jako je stelladens představují důkaz různorodosti a přizpůsobivosti těchto současníků dinosaurů, kteří byli na vrcholu své slávy a mohli kralovat světovým mořím i oceánům nebýt katastrofické události v závěru druhohor vedoucí k jejich zániku.

Zdroj obrázku: wikipedia.org

Doporučené produkty1